ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ. ΠΕ.  Η δική μας Τράπεζα ! Νέο Πρόγραμμα Ανακοίνωση του Ειδικού Εκκαθαριστή της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δυτικής Μακεδονίας προς ενημέρωση του κοινού Σας ενημερώνουμε ότι δυνάμει της από 97/8.12.2013 Συνεδρίασης της Επιτροπής Πιστωτικών και   Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ Β/3105/08.12.2013) ανακλήθηκε η άδεια της «Συνεταιριστικής Τράπεζας Δυτικής Μακεδονίας  Συν. Π.Ε.», η οποία τέθηκε σε ειδική εκκαθάριση και διορίστηκε ως ειδικός εκκαθαριστής η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.», αριθμός Μ.Α.Ε. 23013/01ΑΤ/90/394/02.Η ανάδοχος τράπεζα ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ALPHA BANK) ανέλαβε το σύνολο των καταθέσεων της Συνεταιριστικής. Η εξυπηρέτηση των δανείων της Συνεταιριστικής θα συνεχιστεί κανονικά από την Συνεταιριστική μόλις επαναλειτουργήσουν τα καταστήματά της. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία της εκκαθάρισης και τις καταθέσεις μπορείτε να λάβετε καλώντας στο τηλέφωνο 24610-23449 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 8:00 έως 14:30. Για τον Ειδικό Εκκαθαριστή Κοζάνη, 11.12.2013                                                             ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δυτικής Μακεδονίας ΣΥΝ.ΠΕ. Υπό Ειδική Εκκαθάριση προς ενημέρωση των δανειοληπτών Δυνάμει της από 97/8.12.2013 Συνεδρίασης της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της  Τράπεζας της Ελλάδος ανακλήθηκε η άδεια του πιστωτικού ιδρύματος με τη μορφή πιστωτικού συνεταιρισμού «Συνεταιριστική Τράπεζα Δυτικής Μακεδονίας Συν. Π.Ε.», τέθηκε σε ειδική εκκαθάριση και διορίστηκε ως ειδικός εκκαθαριστής η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.».Η Συνεταιριστική Τράπεζα ενημερώνει τους δανειολήπτες πως η εξυπηρέτηση των δανείων ξεκίνησε από την 07.01.2014 και μπορεί να γίνεται είτε στο κεντρικό της   κατάστημα στην οδό N. Τσόντζα 3-5, Κοζάνη, ΤΚ 501 00 είτε με κατάθεση στον   υπ’ αριθμ. 860.00.2002.013824 λογαριασμό όψεως που διατηρούμε στην ALPHA BANK.  Σχετικές πληροφορίες και διευκρινήσεις στα τηλέφωνα εξυπηρέτησης του κοινού: 24610 - 47165 και 24610 – 23449.       Για τη Συνεταιριστική Τράπεζα Κοζάνη, 02.01.2014 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ